Voor ouders en leerkrachten

Een woord aan ouders, leerkrachten, begeleiders: “Het leven is mooi!”

Veel boeken schreef ik voor grote mensen in de zorgsector en het onderwijs, steeds over de ongelijke relatie tussen hulpverlener en cliënt, een afhankelijkheidsrelatie. Mijn drijfveer was en is steeds: respectvolle bejegening, gelijkwaardigheid.
En dan schrijf ik sinds enige tijd voor kleine en grote mensen aan de kinderboekenserie “De Sofietjes”!
Ik schrijf graag. Schrijven voor kinderen is wel even wat anders dan voor volwassenen! De denkwereld van het kind, zijn cognitieve niveau, de toon die je aanslaat, de didactiek die je gebruikt: het zijn punten die het geschreven boek sterk beïnvloeden. Ik hou erg van humor. In een kinderboek is humor naar mijn bescheiden mening onontbeerlijk.
Het schrijven is een geweldige uitdaging, een proces dat me veel energie oplevert.
Mijn intenties uit die andere boeken voor grote mensen wil ik ook graag in kinderboeken uitwerken, zonder al te moraliserend te zijn! Teneinde een ander publiek te bereiken. Mijn intenties: dat we op een respectvolle, leuke manier met elkaar om kunnen gaan, dus elkaar niet pesten. Dat het heel normaal is verschillend te zijn (“een ieder is de moeite waard”), dat we allen talenten hebben. Dat “vrijheid in gebondenheid” voor iedereen geldt. Dat het belangrijk is je emoties te kunnen en mogen uiten, dat er ruimte is voor vreugde en verdriet. Dat je een ander een plezier kunt doen, dat je daar blij van kunt worden. En dat het leven iets moois kan zijn, iets om van te genieten!

Men zegt dat mijn boeken de fantasie prikkelen, rijk zijn aan avonturen en boordevol humor en emotie zitten.. De boeken dagen je uit na te denken over jezelf, de ander en jij en de ander, waarbij humor en ernst elkaar afwisselen.
Ook nodigen de boeken uit tot de ontwikkeling van empathie, empathie als noodzakelijke voorwaarde voor gelijkwaardige relaties, geluk, verbinding.

Ouders kunnen het boek gewoon voorlezen aan hun kinderen; de avonturen zijn absurd en spannend. Maar ouders kunnen ook, mochten ze dat willen, met hun kinderen praten over allerlei thema’s: gelijkwaardigheid, , geluk, eenzaamheid, angst, pesten, leuk omgaan met elkaar, lachen, beperking, veiligheid, geborgenheid en zo meer. Aan de vele avonturen liggen normen en waarden ten grondslag.
Voor onderwijzers geldt bovenstaande uiteraard ook! Bovendien kunnen zij de boeken gebruiken voor themabesprekingen in de klas en uitlokken tot reflectie op doen en laten. Steeds meer kinderen, in Nederland en Duitsland, houden in de klas spreekbeurten over “De Sofietjes”. Kikker en de suikerbuikjes zijn daar heel blij mee, ook met de reacties van de kinderen.

De boeken kunnen voorgelezen worden aan kinderen vanaf ongeveer vijf jaar en gelezen vanaf ongeveer acht jaar.

Veel plezier met de kinderboeken, veel plezier met deze website, veel plezier thuis en in de klas. “Het leven is mooi!”

Erik Bosch,
schrijver, orthopedagoog.